ប្រកាសអាសន្ន
ខ្សល់ខ្លាំងបក់បោក , ព្រមទាំងមានរលកកំពស់ខ្ពស់
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១)។ ស្ថានីយរ៉ាដាតេជោសែនមានបញ្ហាបច្ចេកទេស សូមផ្អាកការផ្តល់ព័ត៌មានទិន្នន័យរ៉ាដាមួយរយៈ ។ ក្រុមការងារជំនាញកំពុងធ្វើការជួសជុល ៕ ​​
ប្រកាសអាសន្ន
ទិដ្ឋភាពទូទៅសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃ ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ
ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 18 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2021

- ខ្យល់នឹងបក់បោក​ខ្លាំងមកលើផ្ទៃសមុទ្រក្នុងអំឡុងពេលនេះ។

- ខ្យល់មានល្បឿនពី ៧​ ទៅ ១០ ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទី។

- រលកសមុទ្រមានកំពស់ពី ១.៥០ ម៉ែត្រ ទៅ ២.៥០ ម៉ែត្រ។ 

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន។ 

ថ្ងៃ អង្គារ ទី 19 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2021

- ​រំពឹងថា ខ្យល់បក់បោកខ្លាំង នឹងបន្តបក់បោក​មកលើផ្ទៃសមុទ្រក្នុងអំឡុងពេលនេះ។

- ខ្យល់មានល្បឿនពី ៧​ ទៅ ១០ ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទី។

- រលកសមុទ្រមានកំពស់ពី ១.៥០ ម៉ែត្រ ទៅ ២.៥០ ម៉ែត្រ។ 

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន។ 

ថ្ងៃ ពុធ ទី 20 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2021

- ​រំពឹងថាខ្យល់បក់បោកខ្លាំង នឹងបន្តបក់បោក​មកលើផ្ទៃសមុទ្រក្នុងអំឡុងពេលនេះ។

- ខ្យល់មានល្បឿនពី ៧​ ទៅ ១០ ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទី។

- រលកសមុទ្រមានកំពស់ពី ១.៥០ ម៉ែត្រ ទៅ ២.៥០ ម៉ែត្រ។ 

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន។  

មាតិកា
មានវិធានការ
ត្រូវប្រុងប្រៀប
ត្រូវតាមដាន និង ប្រុងប្រយ័ត្ន
គ្មានធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ

ខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូង
ខ្យល់បក់បោកខ្លាំង
ភ្លៀងខ្លាំង
ភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់បក់បោកខ្លាំង
រន្ទះ
រលកសមុទ្រខ្លាំង
រលកត្រជាក់ អប្បបរមា
ភ្លៀងអាស៊ីត
ខ្យល់ពុល
រញ្ជួយដី
ជំនន់ទឹកភ្លៀង
ទឹកជំនន់
រលកយក្ស ស៊ូណាមិ
ចំងាយមើលឃើញថយចុះ
កំដៅអតិបរមា