ប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (ចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១) ។ ​​
ប្រកាសអាសន្ន
ទិដ្ឋភាពទូទៅសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ
ថ្ងៃ សុក្រ ទី 07 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2021

 អាកាសធាតុក្តៅនិងគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃប្រទេសអំឡុងពេលនេះ។

សីតុណ្ហភាពឡើងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងបណ្តាលខេត្តដែលមានពណ៌៖

-ពណ៌ទឹកក្រូច​ពី ៣៧ អង្សាសេទៅ ៤០ អង្សាសេ។

-ពណ៌លឿង​ពី ៣៣ អង្សាសេទៅ ៣៦ អង្សាសេ។

សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់! 

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី 08 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2021

អាកាសធាតុក្តៅនិងគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃប្រទេសអំឡុងពេលនេះ។

សីតុណ្ហភាពឡើងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងបណ្តាលខេត្តដែលមានពណ៌៖

-ពណ៌ទឹកក្រូច​ពី ៣៧ អង្សាសេទៅ ៤០ អង្សាសេ។

-ពណ៌លឿង​ពី ៣៣ អង្សាសេទៅ ៣៦ អង្សាសេ។

សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់!

ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 09 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2021

អាកាសធាតុក្តៅនិងគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃប្រទេសអំឡុងពេលនេះ។

សីតុណ្ហភាពឡើងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងបណ្តាលខេត្តដែលមានពណ៌៖

-ពណ៌ទឹកក្រូច​ពី ៣៧ អង្សាសេទៅ ៤០ អង្សាសេ។

-ពណ៌លឿង​ពី ៣៣ អង្សាសេទៅ ៣៦ អង្សាសេ។

សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់!

មាតិកា
មានវិធានការ
ត្រូវប្រុងប្រៀប
ត្រូវតាមដាន និង ប្រុងប្រយ័ត្ន
គ្មានធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ

ខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូង
ខ្យល់បក់បោកខ្លាំង
ភ្លៀងខ្លាំង
ភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់បក់បោកខ្លាំង
រន្ទះ
រលកសមុទ្រខ្លាំង
រលកត្រជាក់ អប្បបរមា
ភ្លៀងអាស៊ីត
ខ្យល់ពុល
រញ្ជួយដី
ជំនន់ទឹកភ្លៀង
ទឹកជំនន់
រលកយក្ស ស៊ូណាមិ
ចំងាយមើលឃើញថយចុះ
កំដៅអតិបរមា