ប្រកាសអាសន្ន
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ៕ ​​
ប្រកាសអាសន្ន
ទិដ្ឋភាពទូទៅសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃ ថ្ងៃអាទិត្យ ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គារ
ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 24 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2023
ភ្លៀង ​ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់​ខ្លាំង ​នឹង​កើតមាន​ពេញលើ​ផ្ទៃ​ប្រទេស។
 
ល្បឿន​ខ្យល់​មធ្យម​លើ​ផ្ទៃ​សមុទ្រ : ៥ ម៉ែត្រ ទៅ ៧ ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទី ។
 
កម្ពស់រលកសមុទ្រ៖ ១.០០ម៉ែត្រ ដល់ ១.៥០ម៉ែត្រ​ ។
 
សូមស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះ។ រកទីជម្រកនៅក្នុងអគារ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពខាងក្រៅ។
កុំឈរនៅលើទីខ្ពស់។ នៅឱ្យឆ្ងាយពីវត្ថុដែលមានចរន្តអគ្គិសនីខ្ពស់ ដូចជាក្រោមដើមឈើ ឬបង្គោលភ្លើង។

សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះខ្យល់កន្ត្រាក់។ សូមប្រយ័ត្នចំពោះកំទេចកំទីហោះ និងវត្ថុធ្លាក់។ អ្នកបើកបរដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវសំខាន់ៗ និងស្ពានអាកាស គួរតែបន្ថយល្បឿន ដើម្បីប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះខ្យល់កន្ត្រាក់។ 

នាយកដ្ឋានឧតុនិយម

ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 25 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2023
ភ្លៀង ​ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់​ខ្លាំង ​នឹង​កើតមាន​ពេញលើ​ផ្ទៃ​ប្រទេស។
 
ល្បឿន​ខ្យល់​មធ្យម​លើ​ផ្ទៃ​សមុទ្រ : ៥ ម៉ែត្រ ទៅ ៧ ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទី ។
 
កម្ពស់រលកសមុទ្រ៖ ១.០០ម៉ែត្រ ដល់ ១.៥០ម៉ែត្រ​ ។
 
សូមស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះ រកទីជម្រកនៅក្នុងអគារ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពខាងក្រៅ។
កុំឈរនៅលើទីខ្ពស់ នៅឱ្យឆ្ងាយពីវត្ថុដែលមានចរន្តអគ្គិសនីខ្ពស់ ដូចជាក្រោមដើមឈើ ឬបង្គោលភ្លើង។

សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះខ្យល់កន្ត្រាក់។ សូមប្រយ័ត្នចំពោះកំទេចកំទីហោះ និងវត្ថុធ្លាក់។ អ្នកបើកបរដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវសំខាន់ៗ និងស្ពានអាកាស គួរតែបន្ថយល្បឿន ដើម្បីប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះខ្យល់កន្ត្រាក់។ 

នាយកដ្ឋានឧតុនិយម 

ថ្ងៃ អង្គារ ទី 26 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2023
ភ្លៀង ​ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់​ខ្លាំង ​នឹង​កើតមាន​ពេញលើ​ផ្ទៃ​ប្រទេស។
 
ល្បឿន​ខ្យល់​មធ្យម​លើ​ផ្ទៃ​សមុទ្រ : ៥ ម៉ែត្រ ទៅ ៧ ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទី ។
 
កម្ពស់រលកសមុទ្រ៖ ១.០០ម៉ែត្រ ដល់ ១.៥០ម៉ែត្រ​ ។
 
សូមស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះ រកទីជម្រកនៅក្នុងអគារ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពខាងក្រៅ។
កុំឈរនៅលើទីខ្ពស់ នៅឱ្យឆ្ងាយពីវត្ថុដែលមានចរន្តអគ្គិសនីខ្ពស់ ដូចជាក្រោមដើមឈើ ឬបង្គោលភ្លើង។

សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះខ្យល់កន្ត្រាក់។ សូមប្រយ័ត្នចំពោះកំទេចកំទីហោះ និងវត្ថុធ្លាក់។ អ្នកបើកបរដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវសំខាន់ៗ និងស្ពានអាកាស គួរតែបន្ថយល្បឿន ដើម្បីប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះខ្យល់កន្ត្រាក់។ 

នាយកដ្ឋានឧតុនិយម 

 
មាតិកា
មានវិធានការ
ត្រូវប្រុងប្រៀប
ត្រូវតាមដាន និង ប្រុងប្រយ័ត្ន
គ្មានធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ

ខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូង
ខ្យល់បក់បោកខ្លាំង
ភ្លៀងខ្លាំង
ភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់បក់បោកខ្លាំង
រន្ទះ
រលកសមុទ្រខ្លាំង
រលកត្រជាក់ អប្បបរមា
ភ្លៀងអាស៊ីត
ខ្យល់ពុល
រញ្ជួយដី
ជំនន់ទឹកភ្លៀង
ទឹកជំនន់
រលកយក្ស ស៊ូណាមិ
ចំងាយមើលឃើញថយចុះ
កំដៅអតិបរមា