ប្រកាសអាសន្ន
កំដៅអតិបរមា
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ធាតុអាកាស៕ ​​
ប្រកាសអាសន្ន
ទិដ្ឋភាពទូទៅសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
ថ្ងៃ អង្គារ ទី 23 ខែ​ មេសា ឆ្នាំ 2024

អាកាសធាតុក្តៅគ្របដណ្តប់លើប្រទេសកម្ពុជា។

- តាមការព្យាករណ៍ ខេត្តមួយចំនួននៅភាគខាងជើង ភាគឦសាន និងភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជា នឹងមានសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី ៣៨.៥°C ដល់ ៤២°C។

- និងខេត្តមួយចំនួននៅភាគខាងត្បូង ភាគអាគ្នេយ៍ និងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជា នឹងមានសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី ៣៧°C - ៣៨.៤°C។

- នៅតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី ៣៥°C - ៣៦.៩°C។

សូមជ្រាបជាព័ត៌មាន និងសូមថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អ។

ថ្ងៃ ពុធ ទី 24 ខែ​ មេសា ឆ្នាំ 2024

អាកាសធាតុក្តៅគ្របដណ្តប់លើប្រទេសកម្ពុជា។

- តាមការព្យាករណ៍ ខេត្តមួយចំនួននៅភាគខាងជើង ភាគឦសាន និងភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជា នឹងមានសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី ៣៨.៥°C ដល់ ៤២°C។

- និងខេត្តមួយចំនួននៅភាគខាងត្បូង ភាគអាគ្នេយ៍ និងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជា នឹងមានសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី ៣៧°C - ៣៨.៤°C។

- នៅតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី ៣៥°C - ៣៦.៩°C។

សូមជ្រាបជាព័ត៌មាន និងសូមថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អ។ 

ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី 25 ខែ​ មេសា ឆ្នាំ 2024

អាកាសធាតុក្តៅគ្របដណ្តប់លើប្រទេសកម្ពុជា។

- តាមការព្យាករណ៍ ខេត្តមួយចំនួននៅភាគខាងជើង ភាគឦសាន និងភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជា នឹងមានសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី ៣៨.៥°C ដល់ ៤២°C។

- និងខេត្តមួយចំនួននៅភាគខាងត្បូង ភាគអាគ្នេយ៍ និងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជា នឹងមានសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី ៣៧°C - ៣៨.៤°C។

- នៅតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី ៣៥°C - ៣៦.៩°C។

សូមជ្រាបជាព័ត៌មាន និងសូមថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អ។ 

មាតិកា
មានវិធានការ
ត្រូវប្រុងប្រៀប
ត្រូវតាមដាន និង ប្រុងប្រយ័ត្ន
គ្មានធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ

ខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូង
ខ្យល់បក់បោកខ្លាំង
ភ្លៀងខ្លាំង
ភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់បក់បោកខ្លាំង
រន្ទះ
រលកសមុទ្រខ្លាំង
រលកត្រជាក់ អប្បបរមា
ភ្លៀងអាស៊ីត
ខ្យល់ពុល
រញ្ជួយដី
ជំនន់ទឹកភ្លៀង
ទឹកជំនន់
រលកយក្ស ស៊ូណាមិ
ចំងាយមើលឃើញថយចុះ
កំដៅអតិបរមា