ប្រកាសអាសន្ន
ភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់បក់បោកខ្លាំង
សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៦ ដល់ ថ្ងៃទី ២២ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៩ ។ ​​
ប្រកាសអាសន្ន
ទិដ្ឋភាពទូទៅសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
ថ្ងៃ អង្គារ ទី 20 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2019

ភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ ជាមួយនិងខ្យល់កន្រ្តាក់ នឹងអាច​កើតមានឡើងនៅលើតំបន់ដែលមានពណ៌។

សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ន។

ថ្ងៃ ពុធ ទី 21 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2019

ភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ ជាមួយនិងខ្យល់កន្រ្តាក់ នឹងអាច​កើតមានឡើងនៅលើតំបន់ដែលមានពណ៌។

សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ន។

ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី 22 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2019

ភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ ជាមួយនិងខ្យល់កន្រ្តាក់ នឹងអាច​កើតមានឡើងនៅលើតំបន់ដែលមានពណ៌។ 

សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ន។

មាតិកា
មានវិធានការ
ត្រូវប្រុងប្រៀប
ត្រូវតាមដាន និង ប្រុងប្រយ័ត្ន
គ្មានធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ

ខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូង
ខ្យល់បក់បោកខ្លាំង
ភ្លៀងខ្លាំង
ភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់បក់បោកខ្លាំង
រន្ទះ
រលកសមុទ្រខ្លាំង
រលកត្រជាក់ អប្បបរមា
ភ្លៀងអាស៊ីត
ខ្យល់ពុល
រញ្ជួយដី
ជំនន់ទឹកភ្លៀង
ទឹកជំនន់
រលកយក្ស ស៊ូណាមិ
ចំងាយមើលឃើញថយចុះ
កំដៅអតិបរមា