ប្រកាសអាសន្ន
រលកត្រជាក់ អប្បបរមា
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ ។ ​​
ប្រកាសអាសន្ន
ទិដ្ឋភាពទូទៅសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ
ថ្ងៃ ពុធ ទី 11 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019

អាកាសធាតុត្រជាក់គ្របដណ្តប់​លើទូទាំងផ្ទៃប្រទេស។

សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា

- តំបន់មានពណ៌ទឹកក្រូច: ១៤ អង្សាសេ - ១៦ អង្សាសេ 

- តំបន់មានពណ៌លឿង: ១៩ អង្សាសេ - ២១ អង្សាសេ

សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ន!

ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី 12 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019

អាកាសធាតុត្រជាក់គ្របដណ្តប់​លើទូទាំងផ្ទៃប្រទេស។

សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា

តំបន់មានពណ៌ទឹកក្រូច: ១៧ អង្សាសេ - ១៩ អង្សាសេ 

តំបន់មានពណ៌លឿង: ១៩ អង្សាសេ - ២១ អង្សាសេ

សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ន!

ថ្ងៃ សុក្រ ទី 13 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2019

អាកាសធាតុត្រជាក់គ្របដណ្តប់​លើទូទាំងផ្ទៃប្រទេស។

សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា

តំបន់មានពណ៌ទឹកក្រូច: ១៧ អង្សាសេ - ១៩ អង្សាសេ 

តំបន់មានពណ៌លឿង: ១៩ អង្សាសេ - ២១ អង្សាសេ

សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ន!

មាតិកា
មានវិធានការ
ត្រូវប្រុងប្រៀប
ត្រូវតាមដាន និង ប្រុងប្រយ័ត្ន
គ្មានធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរ

ខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូង
ខ្យល់បក់បោកខ្លាំង
ភ្លៀងខ្លាំង
ភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់បក់បោកខ្លាំង
រន្ទះ
រលកសមុទ្រខ្លាំង
រលកត្រជាក់ អប្បបរមា
ភ្លៀងអាស៊ីត
ខ្យល់ពុល
រញ្ជួយដី
ជំនន់ទឹកភ្លៀង
ទឹកជំនន់
រលកយក្ស ស៊ូណាមិ
ចំងាយមើលឃើញថយចុះ
កំដៅអតិបរមា