Warnings
No warning
Anouncement

 

 

 

 

 

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុប្រចាំខែ

 

ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងនាយកដ្ឋានឧតុនិយមកម្ពុជា

 

និង ភ្នាក់ងារឧតុនិយមជប៉ុន ពីថ្ងៃទី ០២ ដល់ ០៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦

Training TCC Seminar on One Month Forecast on 02 to 04 August 2016